บ้านสายรุ้ง 500 หมู่ 11 ต.ท่ามะไฟหวาน
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ 09-515-6483
อีเมลล์ sairoong3@hotmail.com

สำนักงาน บ้านสายรุ้ง เป็นตัวอย่างหนึ่งของ บ้านดิน ในโครงการของ ศูนย์อบรมสร้างบ้านดิน เพื่อการพึ่งตนเอง ลักษณะอาคารดิน ออกแบบขนาดพอเหมาะ สำหรับครอบครัวขนาดเล็ก ปัจจุบัน ใช้เป็น สำนักงาน ห้องสัมมนาขนาดย่อม และ ที่พักของเจ้าหน้าที่ พื้นปูกระเบื้อง หลังคา ทำด้วยดิน (เคลือบซิเมนต์) ทำให้อุณหภูมิในบ้านดิน มีความเย็นได้ตลอดทั้งวัน
ศูนย์ฝึกอบรมสร้างบ้านดิน เพื่อการพึ่งตนเอง มุ่งหวังให้ชาวบ้าน และ ผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเรียนรู้ วิธีการสร้างบ้านดิน ในราคาประหยัด เพื่อนำไปพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย อันเป็น ๑ ใน ๔ แห่ง ปัจจัยหลัก ของการยังชีพ
ท่านสามารถเลือกชมภาพ พาโนรามา 360 องศา (Virtual Reality Tour) ได้ โดย คลิ๊ก ที่ภาพตัวอย่างด้านล่าง
Virtual Reality Tour Virtual Reality Tour Virtual Reality Tour
Virtual Reality Tour Virtual Reality Tour Virtual Reality Tour
Virtual Reality Tour Virtual Reality Tour
สำหรับผู้ใช้ Windows XP บางรุ่น
ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรม Java
เพียง คลิ๊ก
Virtual Reality Tour by RoseNini © 2005 RoseNini All Rights Reserved.