หน้าหลัก | สวนโมกขพลาราม | สวนโมกข์ พุมเรียง | ธรรมาศรมนานาชาติ | สวนโมกข์อยู่ที่ไหน | ขอขอบพระคุณ

ธรรมาศรมธรรมมาตา
ธรรมาศรมธรรมทูต
(ดอนเคี่ยม)
ย้อนกลับ
ภาพที่ 28/33 ประตูทางเข้า สู่ ธรรมาศรมธรรมทูต
ถัดไป
 
 
ธรรมาศรมธรรมทูต

สวนป่าที่ ดอนเคี่ยม แห่งนี้ ท่านพุทธทาส จัดขึ้นมา เพื่อใช้อบรม พระธรรมทูตชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะ พระธรรมทูต จะเป็นบุคลากรสำคัญยิ่งที่จะนำธรรมะออกไปเผยแผ่ทั่วโลก ท่านได้ปรารภไว้ว่า “ชาวตะวันตกมีอิทธิพลต่อโลกมาก ถ้าได้เข้าใจพุทธศาสนา ปฏิบัติจริง เผยแก่นแท้พุทธธรรม โลกก็จะมีสันติภาพเร็วขึ้น ง่ายขึ้น”
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2549 RoseNini พาโนรามา...เมืองไทย
www.rosenini.com