ชุดครูเพลงไทย
ครูเอื้อ สุนทรสนาน "สุนทราภรณ์"
ครูไพบูลย์ บุตรขัน "ราชานักแต่งเพลงลูกทุ่ง"
ครูจวงจันทน์ จันทร์คณา "บรมครูพรานบูรพ์"

ครูเอื้อ สุนทรสนาน

“สุนทราภรณ์”


          ครูเอื้อ สุนทรสนาน (สุนทราภรณ์) เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ที่ จังหวัดสมุทรสงคราม บิดาชื่อ นายดี สุนทรสนาน มารดาชื่อ นางแส สุนทรสนาน สมรสกับ คุณอาภรณ์ กรรณสูต ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ และมีทายาทเพียงคนเดียวคือ คุณอติพร สุนทรสนาน ครูเอื้อถึงแก่กรรม ณ โรงพยาบาลพญาไท เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ รวมอายุได้ ๗๑ ปี ๒ เดือน ๑๑ วัน

          ท่านเป็น หัวหน้าวงดนตรีคนแรก ของ กรมโฆษณาการ ได้แต่งเพลงเผยแพร่ออกอากาศ เป็นที่นิยมของคนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ผู้ฟังทั่วไปรู้จักในนาม “สุนทราภรณ์” ที่มาของชื่อวง “สุนทราภรณ์” มาจาก ครูเอื้อ ได้นำเอานามสกุลของตนเอง ไปบวกกับชื่อ คนรัก เมื่อ “สุนทรสนาน” สนธิ “อาภรณ์” เป็น “สุนทราภรณ์”

          วันที่ ครูอื้อ ปลาปลื้มใจที่สุดในชีวิต นักดนตรี คือ วันที่ได้รับพระราชทาน เหรียญรูปเสมาทองคำ พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. จาก พระหัตถ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมื่อวันครบรอบ ๓๐ ปี ของ วงดนตรีสุนทราภรณ์ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒

          ผลงานด้านเพลงที่แต่งไว้มีหลายประเภท เช่น เพลงถวายพระพร เพลงปลุกใจ เพลงสดุดี เพลงประจำจังหวัด และ มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันต่างๆ เพลงรำวง เพลงรัก เพลงชมธรรมชาติ เพลงประกอบละครเวที ละครวิทยุ ละครโทรทัศน์ และ ภาพยนตร์ ฯลฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๐๐ เพลง และ เพลงสุดท้ายที่ร้อง คือ เพลง “พระเจ้าทั้งห้า” ผลงานที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมาก เช่น นวลปรางค์นางหมอง นางฟ้าจำแลง คิดถึง ขอให้เหมือนเดิม เป็นต้นครูไพบูลย์ บุตรขัน

“ราชานักแต่งเพลงลูกทุ่ง”


          ครูไพบูลย์ บุตรขัน เกิดเมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ หมู่บ้านท้องคุ้ง ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี บิดาชื่อ นายบุตร ประณีต มารดาชื่อ นางพร้อม ประณีต ได้สมรสกับ นางจันทิมา ไม่มีบุตรธิดา ครูไพบูลย์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ รวมอายุ ๕๔ ปี

          ครูไพบูลย์ บัตรขัน ได้เขียน บทละคร แพร่ออกทางวิทยุเป็นที่รู้จักทั่วไป รวมทั้งประพันธ์เพลง สร้างสรรค์ผลงานเพลงที่มีความไพเราะเป็นอมตะไว้อย่างมากมาย และยังมีส่วนในการสร้างภาพยนตร์ ทั้งการเขียนบท และ การเขียนเพลง มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เป็นอมตะตราบเท่าทุกวันนี้

          ครูไพบูลย์ บุตรขัน ได้รับรางวัล แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ หลังจากนั้น ยังได้รับรางวัลต่างๆ อีกเป็นจำนวนมากจากผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จนได้รับการยกย่องเป็น “บิดาแห่งเพลงลูกทุ่ง”

เพลงค่าน้ำนม
โดย ครูไพบูลย์ บุตรขัน

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล
แม่เราเฝ้าโอละเห่
กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจนไกล
ฯลฯครูจวงจันทน์ จันทร์คณา

“บรมครูพรานบูรพ์”          ครูจวงจันทน์ จันทร์คณา เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของ หลวงราชสมบัติ (จันทร์) และ นางสร้อย ท่านเสียชีวิตด้วยระบบลมหายใจล้มเหลว เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙ อายุได้ ๗๔ ปีบริบูรณ์

          ท่านเป็นผู้สืบทอด ละครร้อง จาก กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ บทละครร้อง หลายเรื่องที่ประพันธ์โดย บรมครูพรานบูรพ์ ได้รับความนิยมจากแฟนละครติดต่อกันมา และ ผลงานที่สร้างชื่อเสียงมาก คือ ละคร เรื่อง “จันทร์เจ้าขา” เปิดแสดงครั้งแรก ณ เวทีพัฒนากร ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ และเรื่อง “โรสิตา” เปิดแดงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕

          ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ – ๒๔๘๐ ประชาชนทั้งในกรุงเทพและชนบทนิยมชมชื่นเพลงของ พรมครูพรานบูรพ์ อย่างกว้างขวาง นับได้ว่าท่านเป็น นักปฏิรูปเพลงไทยในด้านรูปแบบ คนแรกของเมืองไทย

คนเห็นคน เป็นคน นั่นแหละคน
คนเห็นคน ใช่คน ใช่คนไม่
กำเนิดคน ต้องเป็นคน ทุกคนไป
จนหรือมี ผู้ดีไพร่ ไม่พ้นคน.
พรานบูรพ์

ย้อนกลับ
ถัดไป