RoseNini เป็นสื่อเผยแพร่บ้านน่าอยู่และสวนสวยงาม พร้อมคำบรรยายโดยละเอียด ท่านสามารถมีส่วนในการเป็นเจ้าของ website นี้ได้ง่าย ๆ โดยเรายินดีบริการนำบ้านสวยแสนรักของท่านมาเผยแพร่ผ่าน RoseNini ท่านใดสนใจโปรดติดต่อ coolhouse@rosenini.com หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-1612-2630 แฟกซ์ 0-2249-7336

บ้านสายรุ้ง เป็น บ้านดิน ท่ามกลางสวนป่า ออกแบบขนาดพอเหมาะ  อุณหภูมิในบ้านเย็นได้ตลอดทั้งวัน

GRAND ASIA คอนเซ็ปของนักธุรกิจรุ่นใหม่ โฮมออฟฟฟิสสมบูรณ์แบบ พร้อมคลังสินค้า และสวนลอยฟ้าสำหรับการพักผ่อนของทุกคนในครอบครัว

บ้านขันติธรรม บ้านของคนที่ดำรงอยู่ในขันติธรรม มีหัวใจผูกพันอยู่กับธรรมชาติ และความเรียบง่ายท่ามกลางภาวะอันแปรปรวนของสังคมเมืองหลวง

AGGA  รูปทรงภูมิทัศน์ภายนอกตามแบบอเมริกันหรือยุโรป แต่เน้นย้ำความเหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศของเมืองไทย ตัวอาคารสามารถถ่ายเทอากาศไปยังทุกห้องได้ตลอดทั้งป

หน้าหลัก : พาโนรามา : บ้านน่าชม : มุมอสังหาฯ : ดาวน์โหลด : ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2548 โดย www.rosenini.com