วัดป่าสาลวัน

จ.นครราชสีมา

ท่านสามารถเลือกชม
ภาพเสมือนจริงรอบทิศทาง 360 องศา
โดย คลิ๊ก ที่ตัวอย่างภาพ ด้านขวามือ

พาโนรามา 360 องศา
พาโนรามา 360 องศา
พาโนรามา 360 องศา
พาโนรามา 360 องศา
พาโนรามา 360 องศา
พาโนรามา 360 องศา
พาโนรามา 360 องศา
พาโนรามา 360 องศา
พาโนรามา 360 องศา

ภาพเสมือนจริง รอบทิศทาง 360 องศา โดย RoseNini พาโนรามา...เมืองไทย
www.rosenini.com


กด เม้าส์ค้างที่ภาพ และ เลื่อนเม้าส์
เพื่อเปลี่ยนมุมภาพได้รอบทิศทาง


หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ไม่สามารถแสดงภาพด้านบนได้
ให้ทำงานติดตั้งโปรแกรมจาวา
ก่อนเลือกชมภาพ


เว็บไซต์ วัดป่าสาลวัน
www.thaniyo.com
www.thaniyo.net