คลิ๊ก ชมภาพขยาย
มหรสพทางวิญญาณ เพื่อความเพลิดเพลิน ทางวิญญาณ ด้วยรสแห่งธรรมะ เป็นสิ่งจำเป็นต้องมี เพื่อแทนที่ มหรสพทางเนื้อหนัง ที่ทำมนุษย์ให้เป็น ปีศาจ ชนิดใดชนิดหนึ่ง อยู่ตลอดเวลา.
มนุษย์ต้องมีความเพลิดเพลิน (Entertainment) เป็นปัจจัยที่ห้าของชีวิต จำเป็นที่จะต้องจัดหาให้ ให้ดีๆ.
คลิ๊ก ชมภาพขยาย

โรงหนัง
หรือ
โรงมหรสพทางวิญญาณ

เป็นที่ให้ความรู้ และเพลิดเพลิน เพื่อดวงตาเห็นธรรม ดังสัญลักษณ์แจกดวงตา

สัญลักษณ์เสา ๕ ต้น หมายถึง อินทรีย์ ๕, พละ ๕, มรรคผลนิพพาน ๕ และ อื่นๆ ที่เป็น ๕ ในพุทธศาสนา รวมถึง นิ้วมือที่มี ๕ นิ้วด้วย
สัญลักษณ์นี้จะปรากฏอยู่เกือบทุกอาคารสำคัญๆ ของ สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี หรือ ที่เรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า สวนโมกข์
ภายในโรงหนัง เต็มไปด้วย ภาพเขียนบน ผนัง เสา ใต้บันได ฯลฯ ทั้งที่คิดขึ้นใหม่ และนำมาจากของเก่า ไม่ว่าจะมาจาก เซน ทิเบต ตะวันตก จีน ไทย ฯลฯ โดยมีพระภิกษุคอยให้คำแนะนำ ท่านพุทธทาส เคยกล่าวว่า “ดูให้ออกสักเรื่อง ก็คุ้มค่าที่มาที่นี่”
รอบๆ โรงหนัง ประดับด้วย ภาพปูนปั้น ฝีมือพระภิกษุในสวนโมกข์ ซึ่งจำลองจาก หินสลักพุทธประวัติยุดก่อนมีพระพุทธรูป
นับเป็นพุทธประวัติชุดแรกของโลก ประมาณ พ.ศ. ๓๐๐ – ๗๐๐
   

คำบรรยายภาพจาก

หนังสือ ภาพฝาผนัง โรงมหรสพทางวิญญาณ
จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา และ สถาบันบันลือธรรม
โดยการสนับสนุนของ ธรรมทานมูลนิธิ สวนโมกขพลาราม
หนังสือ CHAIYA : สวนโมกข์
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
วารสาร ดอกโมกข์ รายตรีมาส
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ถ่ายภาพ และ จัดทำภาพพาโนรามา รอบทิศทาง ๓๖๐ องศา
โดย RoseNini พาโนรามา...เมืองไทย พุทธศักราช ๒๕๔๘

URL: http://www.rosenini.com
Email: info@rosenini.com

 
ท่านสามารถเลือกชมและเปลี่ยนมุมภาพภายในของ โรงมหรสพทางวิญญาณ ได้รอบทิศทาง ๓๖๐ องศา ด้วยตัวท่านเอง เพียง กดเม้าท์ค้าง แล้ว ลากเม้าท์ ไปในทิศทางที่ท่านต้องการ

ในขณะที่ภาพหยุดนิ่ง ท่านสามารถเลือกชม ภาพขยาย และ อ่านคำบรรยายของ ภาพปริศนาธรรม บางภาพได้ โดย คลิ๊กที่บริเวณ หัวข้อปริศนาธรรม ที่ปรากฏขึ้นบนภาพ

หมายเหตุ:
ฟังก์ชั่น สำหรับการเปิดชมภาพขยาย พร้อมคำบรรยาย อาจไม่ทำงานในระบบ Blocking popups ให้ท่านเลือกใช้ระบบ Site popups allowed หรือ Popups okay

ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ไม่สามารถแสดง
ภาพพาโนรามา รอบทิศทาง ๓๖๐ องศา ด้านบนได้
ให้ท่านทำการติดตั้ง โปรแกรมจาวา ก่อน โดย คลิ๊ก
ติดตั้งโปรแกรม จาวา
ท่านสามารถเลือกชมภาพขยาย
และ อ่านคำบรรยายภาพได้
โดย คลิ๊ก ที่ภาพตัวอย่างด้านล่าง
Know Thyselfในโลกนี้มีพุทธศาสนาเพื่อเข่นฆ่าสิ่งเหล่านี้มิให้เหลือจงรู้จักตนเอง
พระองค์อยู่หลังม่านเสียงขลุ่ยกลับมาหากอไผ่ปฏิบัติเพื่อความสะอาดดอกไม้จัดคน
ไหว้พระพุทธรูปอยู่ให้เหมือนลิ้นงูในปากงูเต่าหินตาบอดยิ่งคัดลอกยิ่งเลอะเทอะ
ผู้ดับไม่เหลือจิตว่างได้ยินหญ้าพูดฝนอิฐเป็นกระจกเงาอริยมรรคมีองค์แปด
แม่น้ำคด น้ำไม่คดสาหร่ายเขียนพระไตรปิฎกพ้นแล้วโว้ยไส้เดือนเขียนจดหมายถึงมนุษย์
ตัวกูกับตัวกูทะเลไฟจากอนันตะสู่อนันตะยอดนักรบ
ฉากหนึ่งที่เด็กเขามีดีกว่าผู้ใหญ่ไม่มีใครฟังศาสดาของตนๆเสียงตบมือข้างเดียวเจ้าหน้าที่ทางพุทธศาสนาทำให้เขากลืนนางเบ็ด
เว็บไซต์
สวนโมกข์อยู่ที่ไหน

ภาพเสมือนจริงรอบทิศทาง ๓๖๐ องศา
สวนโมกขพลาราม - สวนโมกข์ พุมเรียง - สวนโมกข์นานาชาติ
พร้อม บรรยายธรรม เรื่อง
สวนโมกข์อยู่ที่ไหน
โดย ท่านพุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกข์อยู่ที่ไหน
http://www.rosenini.com/suanmokkh/
http://www.buddhadasa.org/ http://skyd.org/ http://www.watkoh.com/ http://www.dhammathai.org/ http://larndham.net/index.php http://www.budpage.com/
สนใจเพิ่มลิงค์โปรดติดต่อ webmaster@rosenini.com http://www.rosenini.com/spiritualtheatre/