หน้าหลัก | สวนโมกขพลาราม | สวนโมกข์ พุมเรียง | ธรรมาศรมนานาชาติ | สวนโมกข์อยู่ที่ไหน | ขอขอบพระคุณ

ธรรมาศรมธรรมมาตา
ธรรมาศรมธรรมทูต
(ดอนเคี่ยม)
ย้อนกลับ
ภาพที่ 2/33 ศาลาอเนกประสงค์ และ หอระฆัง
ถัดไป
 
 
มรดกที่ 8
สวนโมกข์ฯ นานาชาติ

สำหรับแสงสว่างทางวิญญาณของเพื่อนมนุษย์ต่างชาติต่างภาษาโดยเฉพาะ, เป็นความคิดที่เกิดขึ้นมา เมื่อมองเห็นคนเหล่านั้น ดิ้นรนเสาะแสวงหา เพื่อให้พบตัวของตัวเอง. ขอฝากไว้ให้ช่วยกันจัด และรักษาที่จัดแล้ว ไว้สืบไป.

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2549 RoseNini พาโนรามา...เมืองไทย
www.rosenini.com