หน้าหลัก | สวนโมกขพลาราม | สวนโมกข์ พุมเรียง | ธรรมาศรมนานาชาติ | สวนโมกข์อยู่ที่ไหน | ขอขอบพระคุณ

ธรรมาศรมธรรมมาตา
ธรรมาศรมธรรมทูต
(ดอนเคี่ยม)
ย้อนกลับ
ภาพที่ 20/33 ประตูทางเข้า สู่ ธรรมาศรมธรรมมาตา
ถัดไป
 
 
ธรรมาศรมธรรมมาตา
อาศรมสำหรับสตรีผู้สละโลก
อุทิศชีวิตแด่พระธรรม

จากความดำริของ ท่านพุทธทาส เพื่อให้เพศหญิงได้มีโอกาสศึกษา และปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุด และสามารถเป็น ธรรมทูตหญิง เผยแผ่ธรรมสืบอายุ พระพุทธศาสนา เสริมแทน ภิกษุณี ที่ขาดสูญไป

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2549 RoseNini พาโนรามา...เมืองไทย
www.rosenini.com