สวนโมกข์อยู่ที่ไหน สวนโมกข์อยู่ที่ไหน
www.rosenini.com/suanmokkh
Coming soon
สวนโมกขพลาราม สวนโมกข์ พุมเรียง โรงมหรสพทางวิญญาณ โรงมหรสพทางวิญญาณ
ธรรมาศรมนานาชาติ
 
ติดตั้งโปรแกรมจาวา (Java Virtual Machine)
ภาพด้านซ้ายนี้ เป็นตัวอย่าง ภาพเสมือนจริง รอบทิศทาง 360 องศา
ถ่ายภาพ ณ ศาลาธรรมโฆษณ์อนุสรณ์ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
เชิญทดสอบ คลิก เม้าท์ และ ลาก เม้าท์ ที่บริเวณภาพ เพื่อเลือกชมภาพในมุมมองรอบทิศทาง

สำหรับท่านที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP บางรุ่น หากจอภาพของท่านไม่สามารถแสดง ภาพตัวอย่าง นี้
โปรดติดตั้ง โปรแกรมจาวา (Java Virtual Machine) ก่อนเลือกชม ภาพเสมือนจริง 360 องศา ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้
 
สวนโมกขพลาราม | สวนโมกข์ พุมเรียง | ธรรมาศรมนานาชาติ | สวนโมกข์อยู่ที่ไหน | ขอขอบพระคุณ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2549 RoseNini พาโนรามา...เมืองไทย www.rosenini.com