สวนโมกข์อยู่ที่ไหน สวนโมกข์นานาชาติ
หน้าหลัก | สวนโมกขพลาราม | สวนโมกข์ พุมเรียง | ธรรมาศรมนานาชาติ | สวนโมกข์อยู่ที่ไหน | ขอขอบพระคุณ

ธรรมาศรมธรรมมาตา
ธรรมาศรมธรรมทูต
(ดอนเคี่ยม)
สวนโมกข์ พุมเรียง
ภาพที่ 1/33 ประตูทางเข้า สู่ ธรรมาศรมนานาชาติ
ถัดไป
 
 
ปี 2529 ธรรมาศรมนานาชาติ หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า “สวนโมกข์นานาชาติ” ก็เกิดขึ้นบนสวนมะพร้าวแห่งนี้ ซึ่งอยู่คนละฝั่งถนนและแห่งจาก สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา ประมาณ 2 กม. ท่านพุทธทาส ปรารภเล่น ๆ ในตอนเริ่มก่อตั้งว่า เราจะทำ “แก๊งกู้โลก” นอกจากจัดให้มีการประชุมระหว่างชาติ ศาสนา นิกาย กลุ่ม ฯลฯ เพื่อความร่วมมือ และนำไปสู่สันติภาพของโลกแล้ว ยังจัดให้มีการอบรมธรรมะอย่างจริงจัง ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติทุก ๆ เดือน
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2549 RoseNini พาโนรามา...เมืองไทย
www.rosenini.com