หน้าหลัก | สวนโมกขพลาราม | สวนโมกข์ พุมเรียง | ธรรมาศรมนานาชาติ | สวนโมกข์อยู่ที่ไหน | ขอขอบพระคุณ

ธรรมาศรมธรรมมาตา
ธรรมาศรมธรรมทูต
(ดอนเคี่ยม)
ย้อนกลับ
ภาพที่ 33/33 บึงน้ำ่ใกล้ ศาลากรรมฐาน
สวนโมกขพลาราม
 
 
สวนโมกข์ คือ มรดกสำคัญที่ ท่านพุทธทาส และ สหายธรรมผู้ร่วมก่อตั้ง ได้มอบไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง สวนโมกข์ ในความหมายรูปธรรม อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ และ ตามเหตุปัจจัยของผู้อยู่หลัง แต่ความหมายในเชิงนามธรรมแล้ว “สวนป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นจากทุกข์” นี้จะไม่มีวันดับสูญ และไม่จำเป็นจะต้องตั้งอยู่ที่ อ.ไชยา หากสามารถจะเกิดและดำรงอยู่ในทุก ๆ ที่ แม้ในบ้านเราเอง

ด้วย
ธรรมะ ที่ไม่มีวันตาย และจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานที่ เพราะเป็น กฎสูงสุดแห่งธรรมชาติ ซึ่งพระบรมศาสดาเป็นผู้ค้นพบ และ ท่านพุทธทาส คือ พุทธสาวก ผู้นำผ่านกาลเวลาพันปีมาพิสูจน์ให้ประจักษ์แก่ชนร่วมสมัยอีกครั้ง

ธรรมะ นี้จึงมิใช่อยู่เพียงที่ สวนโมกข์ และ มิใช่ธรรมะของชาวพุทธ หากคือ ธรรมะของมนุษยชาติ ที่จะคงคุณค่าเสมอไป ตราบเท่าที่คนเรายังมีความทุกข์ และต้องการดับทุกข์นั้น

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2549 RoseNini พาโนรามา...เมืองไทย
www.rosenini.com